Eier og styre

Eier:

JobbIntro eies 100% av Horten kommune. Formannskapet med ordfører utgjør bedriftens generalforsamling.

Styrets sammensetning:

Styreleder: Øyvind Sedivy
Styremedlem: Silje Vaadal
Nestleder: Linn Fagerberg
Styremedlem: Stian Hauenschild
Styremedlem ansatte: Heidi Tveitdal Nilsen

Varamedlem: Per-Ole Aas-Haug
Varamedlem: Nell Gaalaas-Hansen