Kvalitet

Assurance-mark

eQuass

Kvalitet betyr for oss å ha fokus på bruker- og kundetilfredshet. Jobbintro har innført den europeiske kvalitetsstandarden EQUASS for leverandører av velferdstjenester. Vi ble sertifisert første gang i mars 2009. Siste resertifisering ble gjort våren 2015. Jobbintro leverer attføringstjenester og tilrettelagt arbeid for NAV, og oppfølgingstjenester til eksterne bedrifter. Målet er å styrke den enkelte persons muligheter i arbeidsmarkedet. Å jobbe i en av våre avdelinger eller i en bedrift vi samarbeider med, kan være en av veiene å gå.

Miljøfyrtårnbedrift

Jobbintro ble Miljøfyrtårnbedrift i september 2010. Vi ser det som en samfunnsoppgave å ivareta mennesker og miljø, gjennom de tjenestene og produktene vi leverer. Jobbintro ble resertifisert i 2013.