Tjenestetilbud

Jobbintro er leverandør av skjermede og konkurranseutsatte tiltaksplasser til NAV, Horten kommune og Vestfold Fylkeskommune.

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS). Dersom du har vært ute av arbeidslivet en stund, og har behov for å få kartlagt nærmere hva du kan jobbe med, kan det være en fin start å jobbe i en av Jobbintros avdelinger eller med tettere oppfølging i en ordinær bedrift.

Jobbintro har også et eget opplegg for unge voksne som ikke har kommet i gang i arbeidslivet, og som eventuelt trenger oppfølging i forbindelse med fullføring av skolegang og utdanning.

I samarbeid med Hauan Gård tilbyr vi Grønt arbeid til unge med utfordringer knyttet til psykisk helse.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Dette er et tilbud til personer som har behov en tilrettelagt arbeidsplass over tid, og som er har fått innvilget uførepensjon.

Andre tjenester

Funksjonsvurdering. Jobbintro kan bistå bedrifter med avklaring av arbeidsevne og tilrettelegging for sykmeldte. Det er mulig å søke tilretteleggingstilskudd for IA-bedrifter. Les mer her. I samarbeid med iFokus arrangerer Jobbintro kurset «Jeg gjør forskjellen». Mer informasjon finnes her.

Jobbsøkerkurs. Jobbintro tilbyr jobbsøkerkurs over 12 uker til arbeidssøkere som ønsker veiledning og kompetanseheving på jobbsøking.

Lærekandidat/kompetansebevis: JobbIntro er lærebedrift tilknyttet opplæringskontoret for tilrettelagt arbeid i Vestfold (OKTAV), og tilbyr skreddersydde løsninger for lærekandidater.

Karriereveiledning. Vi tilbyr karriereveiledning til ansatte i bedrifter og privatpersoner. Ønsker du å skifte retning, eller er usikker på hva du kan jobbe med framover, kan dette være noe for deg. Les mer her.