Oppfølging av sykmeldte

teaser-3

Vi hjelper din bedrift med å frigjøre tid og ressurser

Sykefravær kan være krevende både for arbeidstaker og arbeidsgiver, og mange kan ha behov for støtte på vei tilbake i arbeid. Målet er å øke arbeidsnærværet gjennom prosesser som fører til den mest optimale løsningen for alle parter, og for bedrifter er det en lønnsom investering å løse slike situasjoner raskt.

«Veldig bra kurs fordi det tar tak i enkeltindividet og 24-timers mennesket ved kartlegging. Kurset har skapt en arena for arbeidsgiver å snakke om vanskelige ting med den ansatte, sammen med en nøytral tredjepart. Gjennom kurset blir den ansatte bedre kjent med seg selv og sine kvaliteter. Derfor skjer det noe under kurset.  Vi fikk ulike løsninger som var positive for arbeidstakeren og arbeidsgiveren.

Vi er veldig begeistret og har anbefalt det til flere!»

Rektor Marit Flatø og SFO leder Marianne Marthinsen Granly skole

 

Jobbintro har erfaring fra å samarbeide tett med arbeidstaker, arbeidsgiver, NAV og behandlingsapparat. Vi bistår med rådgivning, tilrettelegging, støtte og veiledning.

Våre veileder har mange års erfaring med oppfølging av ansatte og arbeidsgivere i endringsprosesser.

For mer informasjon, ta kontakt med Laila Ryvænge, 905 07 905, eller
Liss Wrennmark, 970 93 967.