For jobbsøker

Jobbintro hjelper deg med å synliggjøre dine muligheter i arbeidslivet.

Gjennom en åpen og inkluderende dialog vil vi sammen finne en god løsning for deg og din fremtidige arbeidsplass. I tett samarbeid med næringslivet og NAV, jobber vi målrettet med å finne riktig vei for deg.

Vi tilbyr:

  • Karriereveiledning; kartlegge ressurser og yrkesinteresser
  • Dine muligheter i arbeidsmarkedet; mål for veien videre
  • Målrettet jobbsøking; hvor finner jeg jobbene og hvordan søker jeg?
  • Arbeidspraksis i en bedrift med videre opplæring; målet er å komme i jobb
  • Oppfølging av deg som jobbsøker og arbeidsgiver i praksisperioden
  • Avslutning til jobb, eller plan for veien videre

Her kan du lese mer om karriereveiledning og jobbformidling.