Oppstart

JobbintroHorten oktober 2014www.nordsveenfoto.no

Hos Jobbintro legger vi til rette for at du styrer din egen prosess.
Målet er at du selv skal være med å vurdere og realisere dine egne muligheter i arbeidslivet.

Vår erfaring er at karriereveiledning er nyttig, og danner et godt grunnlag for bevisstgjøring og nytenkning. Det passer både for deg som er i arbeid og for deg som skal tilbake i arbeidslivet. Målet er å finne riktig jobbmatch for deg. Hvilke arbeidsoppgaver og hvilket arbeidsmiljø bør du orientere deg mot for å trives, utvikle deg og ha det bra?

Gjennom veiledning får du hjelp til å bli bevisst dine muligheter, og på den måten finne motivasjonen til å utforske, utvikle og uttrykke egne styrker. Jobbintros veiledere er sertifisert til å bruke profil- og samtaleverktøyet vip24.

Sammen med veileder utarbeider du en konkret plan for videre prosess, hvor du setter mål med utgangspunkt i dine muligheter i arbeidslivet og veien videre.

Les mer her
vip24