20.01.2017

En intro til jobb for unge

Jobbintro følger til en hver tid opp 44 personer i arbeidspraksis, i stor grad i ute i ordinære bedrifter. Hittil i år har 40% fått jobb eller startet en utdanning. Ca 50% var unge under 30 år. Dette er personer som trenger støtte for å komme i gang med sin karriere. Vi er stolt over å jobbe med unge som klarer å få til et løft i eget liv, sier veileder Mia Røgeberg (bildet) – Resultatene viser at NAV satser riktig ved å gi et tilbud til denne målgruppen. Jobbintro er fornøyd med å kunne bidra til å løse en samfunnsutfordring – nemlig at for mange unge står utenfor arbeidsmarkedet, sier konstituert daglig leder i Jobbintro, Liss Wrennmark.