08.06.2016

Jobbintro AS – nytt medlem i Læringsnettverket

Vårt mål er å satse enda mer på opplæring.  Det kan et aktivt medlemskap i Læringsnettverket hjelpe oss med! Vi ser at grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og ikt er nødvendig i stadig flere jobber. Det er også et stort behov for norskopplæring i arbeidslivet. Kompetansehevende tiltak bidrar både til inkludering og til å trygge utsatte arbeidstakere i et tøft arbeidsmarked. Gjennom praktisk og teoretisk læring skal våre deltakere bli godt forberedt for et moderne arbeidsliv. For å kunne gi et best mulig tilbud for personer i VTA, AFT og ungdommer vil vi bl.a. å tilby kartlegging og opplæring av basiskompetanse. Dette ønsker vi å gjøre med hjelp av digitale læringsplattformer. Også på dette området ser vi det som svært nyttig å bli medlem av Læringsnettverket hvor vi kan dra nytte av kurs og kompetanse som er tilgjengelig.