09.06.2016

Jobbintro i MIA-prosjektet

Jobbintro deltar i det nasjonale Lean-prosjektet MIA, som legger vekt på å spille på medarbeideres kompetanse og innovasjonsevne (MIA står for medarbeiderdrevet innovasjon i attføringsbedrift). Målet er blant annet å forbedre og videreutvikle opplæringstilbudet til jobbsøkere og arbeidstakere.