Om oss

Til daglig er 130 mennesker enten jobbsøkere i @work, eller i jobb gjennom Jobbintro
ute i en bedrift eller i en av våre avdelinger.

I løpet av et år har vi kontakt med mange som har kommet i en omstillingsfase. Noen trenger bare en kort karriereveiledning for å komme seg videre. Andre har behov for oppfølging og veiledning over litt tid, påfyll av kunnskap eller andre tiltak for å oppnå en tilfredsstillende hverdag.

Jobbintro @work samarbeider tett med NAV, som er vår hovedoppdragsgiver, og vi er en aktiv rekrutteringspartner for næringslivet i Horten og omegn.

Vi er 24 erfarne og kompetente medarbeidere, som har ansvar for oppfølging og tilrettelegging for hver enkelt person. Vi setter inn store ressurser i dette arbeidet, og resultatet blir et helhetlig og målrettet tilbud til beste for både jobbsøker og potensielle arbeidsgivere.

På huset har vi også avdelinger for arbeidstakere med spesielle behov. Her produseres og leveres varer og tjenester til bedrifter og privatpersoner.

Jobbintro AS ble etablert i 2005, etter en fusjon mellom Bedriftenes Samarbeidspartner og ASVO Borre AS. Bedriften er heleid av Horten kommune. Vi er lokalisert sentralt i Horten.

Jobbintro @work er medlem av bransjeforeningen Arbeid og Inkludering i NHO Service, og er en aktiv partner i det nasjonale prosjektet Ringer i Vannet.

Her finner du oss