Eier og styre

Eier:

Jobbintro eies 100% av Horten kommune. Formannskapet med ordfører utgjør bedriftens generalforsamling.

Styrets sammensetning:

Styreleder: Øyvind Sedivy
Nestleder: Lene Cathrine Albertsen
Styremedlem: Silje Vaadal
Styremedlem: Tom Greger Aas-Haug
Styremedlem ansatte: Gard Skaar Johansen
Varemedlem ansattes representant: Rikke Thronstad-Jensen

Varamedlem: Sissel Andreassen
Varamedlem: Ritha Bye