Eier og styre

Eier:

Jobbintro eies 100% av Horten kommune. Formannskapet med ordfører utgjør bedriftens generalforsamling.

Styrets sammensetning:

Styreleder: Øyvind Sedivy
Nestleder: Lene Cathrine Albertsen
Styremedlem: Silje Vaadal
Styremedlem: Stian Hauenschild
Styremedlem ansatte: Gard Skaar Johansen

Varamedlem: Bjørn-Kristian Svendsrud
Varamedlem: Svein Erik Figved