Etiske retningslinjer

Jobbintro forvalter offentlige midler og har et tydelig samfunnsoppdrag. Etterlevelse av våre etiske retningslinjer er ikke bare viktig i forhold til eget omdømme, men også i forhold til å leve opp til deltakeres, oppdragsgiveres og eiers forventninger.

De etiske retningslinjene skal regulere vår atferd i tjenesteleveranser, sammen med Jobbintros grunnverdier. I Jobbintros verdidokument definerer vi hva vi vil at verdiene stolt, raus og bærekraftig skal bety for oss i møte med våre deltakere, oppdragsgivere og internt. Vi trener jevnlig på hvordan disse retningslinjene skal etterleves i praksis.