Forretningsidé

Forretningsidé, visjon og verdier

Forretningsidé:

Jobbintro skal bidra til å synliggjøre menneskers ressurser og kvalifisere for deltakelse i arbeidslivet.

Visjon:

Jobbintro – utfordrer fremtiden.
Vi ønsker å bidra til positive endringer for de personene vi jobber med. Vi ønsker en kontinuerlig utvikling av vårt arbeid- og inkluderingstilbud, og vi ønsker å ligge i forkant og foreslå nye løsninger for våre kunder og samarbeidspartnere.

NAV er Jobbintros største oppdragsgiver og viktigste kunde.

Verdier:

Raushet, kvalitet og mot er våre grunnleggende verdier.

Jobbintro vil møte deg som deltaker med:

  • Raushet ved å vise respekt for deg, dine erfaringer og din bakgrunn.Vi vil jobbe sammen med deg for at du skal nå dine mål for framtiden.
  • Kvalitet ved å komme frem til en løsning, som har nytteverdi for deg.
  • Mot ved at vi utfordrer deg til å tenke nytt og viser deg tillit slik at du kan nå dine mål. Vi skal fremme dine interesser også når det krever at vi jobber på tvers av tradisjonelle mønstre.

Jobbintro ønsker å vise sine kunder og samarbeidspartnere:

  • Raushet gjennom å dele kunnskap og erfaringer. Vi ønsker å være kreative pådrivere.
  • At vi leverer produkter og tjenester av høy kvalitet, samtidig som vi gjennom vår kunnskap bidrar til forbedringer.
  • Mot gjennom å være aktive og deltakende partnere, som sier vår mening og fremmer våre deltakeres interesser. Vi ønsker å jobbe på tvers av tradisjonelle mønstre.