21.05.2015

Ringer i vannet

FAFO har nylig lansert en forskningsrapport om NHOs rekrutteringsstrategi «Ringer i Vannet». Prosjektet er nyskapende og fører til økt arbeidsinkludering mener forskerne ved FAFO.

Jobbintro har inngått flere «Ringer i Vannet»- avtaler med bedrifter i Vestfold som har rekruttert nye medarbeidere via prosjektet. – Vi er godt fornøyd med dette samarbeidet, og ønsker å inngå flere rekrutteringsavtaler med NHO-bedrifter fremover, sier næringslivsrådgiver Ellen Lysholm. Vi jobber på næringslivets premisser med å finne god match mellom arbeidsgiver og kandidat, basert på grundig kartlegging hos bedriftene. Uforpliktende praksis danner grunnlaget for å gå videre med opplæring og tilrettelegging som gjør dette til en trygg rekrutteringsprosess, avslutter hun