Skip to main content

Arbeidsforberedende trening (AFT)

For jobbsøkere

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et tiltak med mål om å bistå flest mulig ut i jobb eller utdanning. Dette oppnås gjennom daglig arbeidsrettet aktivitet, og tett oppfølging fra våre veiledere i et motiverende og engasjerende miljø.

I AFT får du:

 • Tett oppfølging
 • Karriereveiledning
 • Bistand til jobbsøkeraktiviteter
 • Undervisning
 • Arbeidspraksis
 • Kartlegging av utdanningsmuligheter
 • Kompetanseheving

For å synliggjøre den enkeltes muligheter i arbeidsmarkedet, har vi hos @work fokus på hver og ens ressurser og kvalifikasjoner. Vi samarbeider tett med næringslivet i Horten og resten av Vestfold, for å finne arbeidsplassene som gir mest mulig arbeidsglede og økt livskvalitet for den enkelte arbeidssøker.

I en livslang karriere i et arbeidsmarked som er i konstant endring, vil man være nødt til å omstille seg ofte. Gjennom arbeidspraksis får arbeidssøkerne mulighet til å tilegne seg fersk arbeidserfaring og bygge nettverk ute i bedrifter. Målet er at arbeidsgiver og arbeidssøker lykkes med å finne hverandre. @work skreddersyr veiledning og tilrettelegging i prosessen gjennom tett oppfølging av både arbeidssøker og arbeidsgiver.

Vårt tette samarbeid med Vestfolds næringsliv gjennom mange år gjør at vi kjenner viktigheten av tett oppfølging fra en fast kontaktperson i forbindelse med arbeid inn i endringsprosesser, rekruttering og utvikling av arbeidsforhold. Tillit, trygghet og tilgjengelighet er nøkkelord i et slikt arbeid.

Lurer du på hvilken jobb som passer best for DEG?

Er du arbeidsledig, nyutdannet eller ønsker deg et karriereskifte? Har du lyst til å snakke med en karriereveileder som tar drømmene dine på alvor?

Vi tilbyr deg spesialisert karriereveiledning som hjelper deg med å ta gode valg.

Vi hjelper deg med å finne dine styrker og muligheter i arbeidslivet, og fører deg skrittet videre mot akkurat DINE mål. Gjennom veiledning og vårt digitale profil- og samtaleverktøy tilbyr vi deg en skreddersydd kartlegging av dine interesser, styrker og friskfaktorer. Du får dermed full oversikt over dine ressurser, og hvilke strategier du kan benytte deg av for å oppnå mest mulig arbeidsglede, energi og livskvalitet. Dette er utgangspunktet for å finne det yrket og den jobben som passer deg best.

Digitalt jobbsenter – Digitalt Jobbsenter består av digitale ressurser og verktøy for deg som er på vei mot jobb og utdanning.

Brukerundersøkelse – For deg som har deltatt på AFT hos oss

Samarbeid

Vi som jobber i @work er helt avhengige av et godt samarbeid med andre aktører som næringsliv, utdanningsinstitusjoner, Nav og helsetjenester, for å kunne bistå jobbsøkerne våre med å nå målene sine.

For å finne en god jobbmatch for jobbsøkerne må vi være godt kjent med hva som rører seg i det lokale næringslivet. Da er dialog og samarbeid viktig. For å oppnå det kan vi ikke sitte på kontoret med fingrene på tastaturet. Isteden er vi ute på bedriftsbesøk for å kartlegge bedrifter og bransjer. En ny kontakt i dag, kan være en ny arbeidsgiver for en jobbsøker i morgen.

Mange av jobbsøkerne har utfordringer knyttet til helse. Tett kontakt og samarbeid med nettverket rundt den enkelte er derfor viktig. Hvem vi samarbeider med varierer ut fra tjenestemottakernes behov. Et slikt dynamisk partnerskap har positive fordeler for våre tjenestemottakere og bidrar til et helhetlig tjenestetilbud.

InFlow24: profil- og samtaleverktøy

InFlow24 er et verktøy for karriereveiledning som bevisstgjør dine interesser, evner og preferanser, og gir deg overskudd og arbeidsglede i hverdagen. Målet er å kartlegge dine interesser og personlige preferanser, noe som hjelper deg å finne det yrket og den jobben som passer deg best. Dette kan være på din arbeidsplass, eller for å vurdere dine karrieremuligheter.

InFlow24 består av fem profiler som har betydning for hvordan du har det på jobb og i hverdagen:

 • Interesseprofilen
 • Preferanseprofilen
 • Flow24profilen
 • Livsstilshjulet

Med InFlow24 opplever du:

 • økt kompetanse til din egen karriereutvikling
 • eierskap til dine karrierevalg
 • økt motivasjon gjennom realistiske mål
 • muligheten til å forbedre din CV, søknad og forberedelse til intervju