Skip to main content

Lærekandidat

Bli lærekandidat hos Jobbintro!

Dette er et alternativ for deg som ønsker en praktisk rettet utdannelse, men som har utfordringer med å fullføre et fagbrev.

Jobbintro har et samarbeid med Vestfold Fylkeskommune og Opplæringskontoret Oktav om opplæring og arbeidstrening for lærekandidater. 

Noen lærer best med mer praksis og mindre teori. Trenger du litt lenger tid og tettere oppfølging, kan lærekandidat være løsningen for deg.

Lærekandidatordningen ved Jobbintro er et tilbud om tilpasset fagopplæring i bedrift. Du lærer ved å jobbe!

Lærekandidatordningen

Jobbintro samarbeider med Vestfold Fylkeskommune og Opplæringskontoret Oktav om å tilby tilrettelagte opplæringsløp. Lærekandidatordningen har reduserte og tilpassede kompetansemål. Opplæringen er individuelt tilrettelagt og fører fram til en kompetanseprøve der resultatet er et kompetansebevis.

Jobbintro er godkjent opplæringsbedrift i logistikkfaget, trevare- og bygginnredningsfaget, institusjonskokkefaget, strikkehåndverkerfaget, produksjonsteknikkfaget – og ved eksternt samarbeid kan vi også tilby opplæring i aktivitørfaget.

Søk som lærekandidat

Lærekandidatplass er for de som skal ha opplæringsplass med spesialundervisning i bedrift og som trenger tilrettelegging på arbeidsplassen. En betingelse er at du fortsatt har ungdomsrett til videregående opplæring. Den har du fra du går ut av ungdomsskolen, og vanligvis 3-4 år fremover. Hele retten må brukes innen utgangen av det året du fyller 24 år.

Søknadsfrist

Videregående skoler har søknadsfrist 1. februar, men du kan søke om å bli lærekandidat hele året. Et lærekandidatløp hos Jobbintro kan begynne når som helst i året.

Ønsker du flere opplysninger?
Kontakt meg!

Olga Stabell
Veileder lærekandidater
Mobil: 951 70 408
e-post: olga.stabell@jobbintro.no