Skip to main content

Om oss

Merkevaren @work ble utviklet i 2019 av Jobbintro AS, som er en aktiv rekrutteringspartner for næringslivet i Vestfold. Vi er medlem av bransjeforeningen Arbeid og Inkludering i NHO Service, og leverandør av arbeidsmarkedstjenester til Nav.

Vi er opptatt av å få på plass varige og gode løsninger, og tilbyr konkrete verktøy for å fremme inspirasjon og kompetanseheving for jobbsøkere.

Alle våre veiledere er sertifiserte rådgivere med høy kompetanse og lang erfaring med å hjelpe mennesker til å gjennomføre positive endringer og til å realisere sine mål i jobb og privat.

Våre tjenester

@work har som mål å synliggjøre menneskers ressurser og kvalifisere for deltakelse i arbeidslivet. Jobbsøkere får tilbud om opplæring, veiledning og et motiverende miljø for å lykkes i arbeidslivet. Vi samarbeider med en rekke bedrifter om rekruttering. Målet er at arbeidsgiver og jobbsøker lykkes med å finne hverandre. @work bistår med veiledning og tilrettelegging i prosessen.

Våre verdier

• STOLT
Vi er stolte av jobben vi gjør, kvaliteten på produkter vi leverer og prosesser vi setter i gang. Vi gjør en forskjell for folk – hver dag.

• RAUS
Vi er opptatte av varige, individuelle og kreative løsninger. Vi anerkjenner, skaper tillit, bygger relasjoner og viser respekt.

• BÆREKRAFTIG
Gjennom målrettet arbeid inspirerer vi våre kunder, omgivelser og samarbeidspartnere til å skape en bærekraftig vekst.

Jobbe her?

@work er en arbeidsplass der utvikling og samspill mellom mennesker står sentralt. Vi har regelmessig behov for flere medarbeidere som deler våre verdier STOLT, RAUS OG BÆREKRAFTIG, og som har et spesielt engasjement for de som har falt utenfor arbeidslivet. Er du i tillegg en relasjonsbygger, både mot jobbsøkere og næringsliv, en som trives med å utvikle karriereferdigheter og trives med å jobbe og oppnå gode resultater i team, så hører vi gjerne fra deg.

Dette kan du gjøre ved å sende en generell jobbsøknad til liss.wrennmark@jobbintro.no

Visjon

Vi gjør en forskjell.

Vi ønsker å bidra til positive og varige endringer for de menneskene og bedriftene vi jobber med. Vi ønsker en kontinuerlig utvikling og vekst av vårt produkt- og tjenestetilbud, og vi ønsker å ligge i forkant og foreslå nye løsninger for våre kunder.

Forretningsidé

Vi skal bidra til å synliggjøre menneskers ressurser og kvalifisere for deltakelse i arbeidslivet.