Skip to main content

For samarbeidspartnere

For samarbeidspartnere

Vi jobber daglig med å forhindre utenforskap og bidra til et inkluderende arbeidsliv, gjennom å bistå mennesker som står langt fra arbeid, eller de som står i fare for å falle ut av arbeidslivet.

Vi som jobber i @work er helt avhengige av et godt samarbeid med andre aktører som næringsliv, utdanningsinstitusjoner, Nav og helsetjenester, for å kunne bistå jobbsøkerne våre med å nå målene sine.

Nettverket rundt våre samarbeidspartnere er dynamisk, men vi har samtidig bygget opp solide relasjoner til de mest sentrale aktørene som kjenner behovene til de målgruppene vi bistår.

Nav

NAV er både kunde og samarbeidspartner for @work, og er en viktig aktør for å få til gode løsninger for den enkelte. Vi samarbeider tett med Nav opp mot jobbsøkere og samarbeidspartnere.

Næringsliv

For å finne en god jobbmatch for jobbsøkerne må vi være godt kjent med hva som rører seg i det lokale næringslivet. Da er dialog og samarbeid viktig. For å oppnå det kan vi ikke sitte på kontoret med fingrene på tastaturet. Isteden er vi ute på bedriftsbesøk for å kartlegge bedrifter og bransjer. En ny kontakt i dag, kan være en ny arbeidsgiver for en jobbsøker i morgen.

Vi kjenner våre jobbsøkere godt, og har brukt tid sammen med dem for å kartlegge hva de har lyst til å jobbe med, hvor de ønsker å jobbe, og hvilke interesser, kvalifikasjoner og kompetanse de har. Ønsker du å la noen av dem prøve seg, vil våre jobbveiledere følge opp både jobbsøker og bedrift i en oppstartsfase med arbeidstrening og opplæring. Målet er ansettelse, men det hender matchen ikke er god. Da avslutter vi samarbeidet for vedkommende jobbsøker, og vil forsøke å finne en ny kandidat dersom det er aktuelt.

Ønsker din bedrift å bli med på arbeidsinkludering, og høre mer om hvordan vi sammen kan skape vinn-vinn situasjoner, så ta gjerne kontakt.

Utdanning

Utdanning er et av våre fokusområder, og  jobbveilederne på @work er opptatt av å holde seg oppdatert på alle de forskjellige utdanningsmulighetene som finnes. Blant annet besøker vi utdanningsaktører, deltar på webinarer og bygger nettverk.

Økt kunnskap hos jobbveilederne rundt utdanningsmuligheter gjør at vi kan formidle enda bedre og spisset informasjon i karriereveiledningen, for at den enkelte skal kunne ta de beste og rette utdanningsvalgene for seg selv.

Helse

Mange av jobbsøkerne har utfordringer knyttet til helse. Tett kontakt og samarbeid med nettverket rundt den enkelte er derfor viktig. Hvem vi samarbeider med varierer ut fra tjenestemottakernes behov. Et slikt dynamisk partnerskap har positive fordeler for våre tjenestemottakere og bidrar til et helhetlig tjenestetilbud.