Skip to main content

Kvalitet og miljø

  • Logoen til eQuass

    eQuass

    Kvalitet betyr for oss å ha fokus på bruker- og kundetilfredshet. Jobbintro har innført den europeiske kvalitetsstandarden EQUASS for leverandører av velferdstjenester. Vi ble sertifisert første gang i mars 2009. Siste resertifisering ble gjort våren 2019. Jobbintro leverer arbeid- og inkluderingstjenester og tilrettelagt arbeid for NAV, og oppfølgingstjenester til eksterne bedrifter. Målet er å styrke den enkelte persons muligheter i arbeidsmarkedet. Les mer om eQuass

  • Logoen til Miljøfyrtårn


    Miljøfyrtårnbedrift

    Jobbintro ble Miljøfyrtårnbedrift i september 2010. Vi ser det som en samfunnsoppgave å ivareta mennesker og miljø, gjennom de tjenestene og produktene vi leverer. Jobbintro ble resertifisert i 2019. Se vår klima- og miljørapport her. Les mer om Miljøfyrtårn

FNs bærekraftsmål

Bærekraft er selve kjernen i alt vi gjør. Syv av FNs bærekraftsmål treffer oss spesielt godt. Disse syv målene gir tydelig retning og inspirasjon i vår jobb med mennesker.

FNs bærekraftsmål 3: God helse og livskvalitet
FNs bærekraftsmål 4: God utdanning
FNs bærekraftsmål 7: ren energi til alle
FNs bærekraftsmål 8: anstendig arbeid og økonomisk vekst
FNs bærekraftsmål 10: mindre ulikhet
FNs bærekraftsmål 11: bærekraftige byer og lokalsamfunn
FNs bærekraftsmål 17: Samarbeid for å nå målene