Kvalitet og miljø

eQuass
Kvalitet betyr for oss å ha fokus på bruker- og kundetilfredshet. Jobbintro har innført den europeiske kvalitetsstandarden EQUASS for leverandører av velferdstjenester. Vi ble sertifisert første gang i mars 2009. Siste resertifisering ble gjort våren 2019. Jobbintro leverer arbeid- og inkluderingstjenester og tilrettelagt arbeid for NAV, og oppfølgingstjenester til eksterne bedrifter. Målet er å styrke den enkelte persons muligheter i arbeidsmarkedet.

 

 

 

Miljøfyrtårnbedrift

Miljofyrtarn

                     Jobbintro ble Miljøfyrtårnbedrift i september 2010. Vi ser det som en samfunnsoppgave å ivareta mennesker og
                     miljø, gjennom de tjenestene og produktene vi leverer. Jobbintro ble resertifisert i 2019.

Vi har som mål å bidra til positive og varige løsninger for de menneskene og bedriftene vi jobber med.

Adresse


Johan Solliesgt. 13
3188 Horten
hei@jobbintro.no
+47 33 08 36 00
Org nr: 954 624 145

Følg oss© 2022 Jobbintro AS. Levert av Ascentia AS