Skip to main content

Styre og eier

Jobbintro AS er en forhåndsgodkjent arbeid- og inkluderingsbedrift som eies 100% av Horten kommune. Formannskapet med ordfører utgjør bedriftens generalforsamling.

Vi samarbeider tett med NAV for å bidra til positive og varige løsninger for de som står utenfor arbeidslivet. En av våre hovedoppgaver er å tilby tilrettelagte arbeidsplasser som gir mulighet for utvikling og kompetanseheving. En annen oppgave er å kvalifisere personer for deltakelse i arbeidslivet gjennom arbeidsmarkedstiltak, og formidle arbeidskraft til privat og offentlig sektor.


Styrets sammensetning:
Styreleder: Øyvind Sedivy
Nestleder: Tom Greger Aas-Haug
Styremedlem: Eiri Elvestad
Styremedlem: Sara Lagerfelt
Styremedlem ansatte: Kristine Kværne Hansen

Varemedlem ansattes representant: Ronnie Nebelung
Varamedlem: Sissel Andreassen
Varamedlem: Ritha Bye