Styre og eier

Jobbintro AS er en forhåndsgodkjent arbeid- og inkluderingsbedrift som eies 100% av Horten kommune. Formannskapet med ordfører utgjør bedriftens generalforsamling.

Vi samarbeider tett med NAV for å bidra til positive og varige løsninger for de som står utenfor arbeidslivet. En av våre hovedoppgaver er å tilby tilrettelagte arbeidsplasser som gir mulighet for utvikling og kompetanseheving. En annen oppgave er å kvalifisere personer for deltakelse i arbeidslivet gjennom arbeidsmarkedstiltak, og formidle arbeidskraft til privat og offentlig sektor.


Styrets sammensetning:
Styreleder: Øyvind Sedivy
Nestleder: Lene Cathrine Albertsen
Styremedlem: Eiri Elvestad
Styremedlem: Tom Greger Aas-Haug
Styremedlem ansatte: Gard Skaar Johansen

Varemedlem ansattes representant: Kristine Kværne Hansen
Varamedlem: Sissel Andreassen
Varamedlem: Ritha Bye

Vi har som mål å bidra til positive og varige løsninger for de menneskene og bedriftene vi jobber med.

Adresse


Johan Solliesgt. 13
3188 Horten
hei@jobbintro.no
+47 33 08 36 00
Org nr: 954 624 145

Følg oss© 2022 Jobbintro AS. Levert av Ascentia AS