VTA, AFT og Lærekandidater

I løpet av et år har vi kontakt med mange som har kommet i en omstillingsfase. Noen trenger bare en kort karriereveiledning for å komme seg videre. Andre har behov for oppfølging og veiledning over litt tid, påfyll av kunnskap eller andre tiltak for å oppnå en tilfredsstillende hverdag. Jobbintro @work samarbeider tett med NAV, som er vår hovedoppdragsgiver, og vi er en aktiv rekrutteringspartner for næringslivet i Horten og omegn.

Arbeidsforberedende trening (AFT). Dersom du har vært ute av arbeidslivet en stund, og har behov for å få kartlagt nærmere hva du kan jobbe med, kan det være fint å starte med karriereveiledning og  med tett oppfølging ute i en ordinær bedrift. Jobbintro @work har et eget opplegg for unge voksne som ikke har kommet i gang i arbeidslivet, og som eventuelt trenger oppfølging i forbindelse med fullføring av skolegang og utdanning.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Dette er et tilbud til personer som har behov en tilrettelagt arbeidsplass over tid, og som er har fått innvilget uførepensjon.

Lærekandidat/kompetansebevis: Jobbintro er en lærebedrift tilknyttet opplæringskontoret for tilrettelagt arbeid i Vestfold (OKTAV), og tilbyr skreddersydde løsninger for lærekandidater.

Andre tjenester

Ekspertbistand. Jobbintro @work kan bistå bedrifter med avklaring av arbeidsevne og tilrettelegging for sykmeldte. Alle bedrifter kan søke om ekspertbistand. Les mer her.

Karriereveiledning. Vi tilbyr karriereveiledning til ansatte i bedrifter og privatpersoner. Ønsker du å skifte retning, eller er usikker på hva du kan jobbe med framover, kan dette være noe for deg. Les mer her.

Vi har som mål å bidra til positive og varige løsninger for de menneskene og bedriftene vi jobber med.

Adresse


Johan Solliesgt. 13
3188 Horten
hei@jobbintro.no
+47 33 08 36 00

Følg oss


Levert av Ascentia AS