Skip to main content
Torill Krosvollen Thorsen på Hotell Sjømilitære Samfund

Sånn kan Inkluderende jobbdesign gi fornøyde ansatte og økt effektivitet

Er det mulig å øke effektiviteten og samtidig spare penger ved å ansette flere? Og med det også ivareta de ansatte på en enda bedre måte? Det tror de hos Hotell Sjømilitære Samfund. Metoden heter Inkluderende jobbdesign.

Hotell Sjømilitære Samfund drives i dag som et kurs og konferansesenter, med 43 hotellrom, moderne konferansefasiliteter og lokaler for selskaper og banketter. Med mange store konferanser og varierte arrangementer, er de vant til å være fleksible og kaste seg rundt i hektiske perioder.

– Det er en av fordelene ved å være et selvstendig hotell. Vi kan hive oss rundt og ta beslutninger raskt. Jeg opplever at de ansatte syns det er gøy, forteller Torill Krosvollen Thorsen. Hun er daglig leder på hotellet, som hun og mannen Stig eier og drifter sammen.

Samtidig opplever de, som mange andre aktører i bransjen, at det er vanskelig å rekruttere fagpersoner til ledige stillinger.

Inkluderende jobbdesign

Utfordringene med bemanning er noe av bakgrunnen for at de ønsket å være samarbeidspartnere når to av @work sine jobbveiledere skulle sertifiseres i metoden Inkluderende Jobbdesign. I tillegg ser de dette som en mulighet til en mer effektiv bruk av kompetanse hos nåværende personell.

Torill Krosvollen Thorsen sammen med jobbveiledere Mari Birkelund Bjørn og Astrid Henriksen fra @work.
Torill Krosvollen Thorsen sammen med jobbveiledere Mari Birkelund Bjørn og Astrid Henriksen fra @work.

Inkluderende Jobbdesign handler kort om å ta utgangspunkt i arbeidsgivers behov for å frigjøre tid for ansatte til å utføre kjerneoppgavene sine. Gjennom en grundig analyse kartlegges det hvilke roller og arbeidsoppgaver som finnes i bedriften. Dette synliggjør hvilke arbeidsoppgaver som er de forskjellige stillingenes kjerneoppgaver. Samtidig gir det en oversikt over støtteoppgaver som er under utdanningsnivået til personen som utfører disse oppgavene. Dette legger grunnlaget for å kunne reorganisere arbeidsoppgavene så de kvalifiserte medarbeiderne utføre de arbeidsoppgavene de er særlig kvalifisert for, mens det kan rekrutteres personer som har ferdigheter til å utføre støtteoppgavene som ikke krever fagutdannelse.

Ved siden av de økonomiske gevinstene dette gir gjennom økt effektivitet, ser Torill det også som et virkemiddel for å ivareta de ansatte og skape en attraktiv arbeidsplass. Hun trekker fram lærlinger som et godt eksempel:

– Før ble ofte lærlinger satt til å gjøre ekstraoppgaver. Det er en god oppskrift for å miste lærlinger og arbeidskraft. Vi må tilby spennende arbeidsoppgaver til lærlingene. Det er mange oppgaver en kokk gjør, som andre kunne ha gjort. For eksempel preppe mat og kutte grønnsaker, forteller Torill.

Ekstraoppgaver er viktige oppgaver

En viktig presisering her er at det ikke betyr at disse ekstraoppgavene er mindre viktig enn kokkens kjerneoppgaver. Uten prepping av mat og kutting av grønnsaker blir det heller ikke noe måltid. Poenget er heller at en lærling skal ha oppgaver som er i tråd med lærlingens læremål, og at faglærte skal få benytte sin kompetanse fult ut.

Torill trekker fram renhold som et annet område der noen arbeidsoppgaver kan skilles ut:

– Hvis en renholder tar av og rer opp 20 senger hver dag, kan det være fint å ha noen som avlaster i ny og ne. Å ta av sengene er en enkel oppgave å utføre, mens det kreves mer kompetanse for å re opp en seng i tråd med standarden som gjestene forventer på et hotell. (Se flere eksempler på arbeidsoppgaver som kan skilles ut i slutten av artikkelen.)

Les flere saker om utenforskap og arbeidsliv her

Skaper muligheter for andre

Hotell Sjømilitære Samfund ligger på Karl Johansvern i Horten.
Hotell Sjømilitære Samfund holder til på Karljohansvern i Horten. Det historiske bygget ble oppført i 1883 som velferdsbygg for sjøoffiserer.

Samtidig som Inkluderende jobbdesign gir fagutdannede mulighet til å konsentrere seg om arbeidsoppgaver de har utdannet seg til, oppstår det jobbmuligheter for personer med nedsatt arbeidsevne, og andre med lavt kvalifikasjonsnivå. For denne gruppen jobbsøkere vil dette kunne være en døråpner inn i bransjer de kanskje selv ønsker å bli lærlinger eller ta utdanning innen selv siden. Dette er et viktig poeng for Torill, som viser til at de som arbeidsgiver har et ansvar med tanke på utenforskap i arbeidslivet.

– Vi har alltid blitt møtt med et ønske om samarbeid i forbindelse med arbeidsinkludering og dere er alltid villige til å gi folk mulighet til å prøve seg hos dere, forteller jobbveileder Mari fra @work. Det var også bakgrunnen for at hun og Astrid ville ha med seg hotellet på laget da de skulle sertifiseres i Inkluderende jobbdesign.

Mange gode effekter med Inkluderende jobbdesign

Effektene av å fristille faglærte ansatte fra ekstraoppgaver kan være mange: Økt tilfredshet og redusert stress, bedre tid til prioriteringer etter behov, samt mindre grad av multitasking som vil kunne føre til økt fokus på en oppgave om gangen. I tillegg kan behovet for flere høyt kvalifiserte ansatte bli redusert, samtidig som jobbtilfredsheten til nåværende ansatte øker fordi de bedre får utnyttet sin kjernekompetanse. På toppen av dette vil det altså også forebygge utenforskap i arbeidslivet gjennom tilgjengelige stillinger for ufaglærte.

Eksempler på typiske arbeidsoppgaver som kan skilles ut innen mat og servering:

  • Vaske og kutte grønnsaker og frukt
  • Forberedelser til frokostservering 
  • Tilberede og legge opp mat til lunsj
  • Rydding etter måltider 
  • Oppvask
  • Servering/assistere ved servering 
  • Fylle på varer/hente varer i kjeller 
  • Vaske benker, kjeler og panner

Øsker du mer informasjon om Inkluderende jobbdesign eller en uforpliktende prat om hvordan dette kan gjøres i din bedrift, kan du kontakte oss på post@jobbintro.no.

@work, arbeidsinkludering, arbeidsliv, atwork, horten, Hotell Sjømilitære Samfund, inclusive job design, inkluderende jobbdesign, inkluderingsdugnad, jobbsnekring, ledelse

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *