Skip to main content

Traumebevisst jobbveiledning – En historie om PTSD og veien tilbake til arbeid

– Jeg så ikke for meg selv i arbeidslivet. Jeg ville, men skjønte ikke hvordan jeg skulle klare det, forteller Annike Nordhaug Gjerpe. Nå er hun fast ansatt som arbeidsleder på Jobbintros fruktavdeling. Det har vært en lang reise med opp- og nedturer, tvil og hardt arbeid for Annike. Med god støtte fra traumebevisst jobbveiledning på ferden.

Annike har lang arbeidserfaring, blant annet innenfor arbeid med barn med spesielle behov. Samtidig har hun PTSD (posttraumatisk stresslidelse). Til slutt gjorde effektene av PTSD det umulig for henne å være i arbeid.

Mangel på mestring og konsentrasjon

PTSD er en lidelse som kan oppstå som en følge av å ha blitt utsatt for en alvorlig stresslidelse. Studier viser at nær alle som har vært igjennom en alvorlig stresslidelse får posttraumatiske stressymptomer kort tid etter hendelsen. Likevel vil flertallet merke bedring i løpet av dager, uker eller måneder.  Kilde.  

Men for noen vil dette utvikle seg til PTSD, der stressreaksjonene ikke gir seg. Dette vil fort gå utover både sosialt liv, familieliv og fungering i arbeidslivet. For har du PTSD blir opplevelsene du har vært igjennom altoppslukende og du vil hele tiden være på alerten mens du venter på neste alvorlige stressende opplevelse.

Se for deg dette: Du er på jobb og har arbeidsoppgaver du skal konsentrere deg om. Samtidig jobber hodet ditt på konstant høygir med å analysere omgivelsene for tegn på farer. Da er det lett å tenke seg at det er svært krevende å konsentrere seg om arbeidsoppgavene sine. Og enda vanskeligere å lære seg noe nytt.

Jobbveileder Kristine Kværne Hansen (til venstre) sammen med arbeidsleder Annike Nordhaug Gjerpe.

Trafikklysmodellen – Læring skjer ikke på rødt lys

I tilfeller der en person med PTSD mottar veiledning, for eksempel fra en jobbveileder, er traumebevissthet i veiledningen en nødvendighet.

– Det er nødvendig å gå veien steg for steg for å komme i posisjon til å jobbe og føle mestring igjen, forteller jobbveileder Kristine Kværne Hansen.

Derfor tok Kristine i veiledning med Annike utgangspunkt i noe som kalles for trafikklysmodellen (må ikke forveksles med trafikklysmodellen vi hørte om på skolene ifm pandemien vi har vært igjennom):

Trafikklys-modellen er et enkelt verktøy i jobbveiledningen, som kan ses på som et visuelt barometer, som gjør det enklere å uttrykke grad av trygghet i en situasjon.

Når det er grønt eller gult lys så opplever personen at det er trygt nok til å lære og utvikle seg. Er lyset derimot rødt, er stressnivået så høyt og situasjonen så overveldende at alt føles uttrykt.

– Med dette verktøyet kunne Annike da enkelt fortelle meg om hva hun følte i forskjellige situasjoner. Om det var rødt, gult eller rødt lys, sier Kristine.

– Så bare krav jeg ikke kunne oppfylle

Annike forteller at det var en tilfeldighet at det ble fruktavdelingen hun skulle få jobb på:

-Jeg hadde tatt et regnskaps- og lønnsmedarbeiderkurs, fordi dette interesserer meg. Men i alle bransjemøtene Kristine og jeg var på, følte jeg meg veldig langt unna å kunne oppfylle kravene til en slik rolle. Så jeg på stillingsannonser så jeg også bare krav jeg ikke kunne oppfylle, forteller Annike.

Det hele skulle endre seg i et møte med økonomisjefen på Jobbintro.

-Vi hadde et møte der jeg fikk se hvordan arbeidsdagen hennes var. Under møtet ble det snakk om hvordan hun tidligere hadde jobbet rundt på de forskjellige avdelingene her. Da kom tanken om fruktavdelingen opp, sier Annike.

Dette førte i det neste til et møte med arbeidslederen på fruktavdelingen, som i det neste førte til en intern arbeidspraksis der.

Les flere saker om arbeidsliv her

Begynte med en arbeidsoppgave

For Annike begynte veien fra rødt lys og mot oransje og grønt ved at hun ble bevisst på når hun sto på rødt lys.

-Både Jobbintro og arbeidsoppgaver var på rødt lys da vi begynte å snakke om intern arbeidspraksis, forteller Annike.

Derfor begynte Annike med en enkel arbeidsoppgave. Og snart begynte hennes sterke pågangsmot, viljestyrke og motivasjon å gi betalt:

-Det at jeg fikk stå med en arbeidsoppgave over tid gjorde at jeg fikk se trafikklysmodellen i praksis. I begynnelsen klarte jeg bare å konsentrere meg om arbeidsoppgaven. Men etter hvert ble jeg mer bevisst på omgivelsene og kunne lytte mer og mer til det som skjedde rundt meg, forteller hun.

På Jobbintros fruktavdeling er det ofte høyt tempo og mye logistikk som skal planlegges. Annike begynte i arbeidspraksis på avdelingen med en arbeidsoppgave. Nå er hun arbeidsleder der og har full kontroll på hele prosessen.
På Jobbintros fruktavdeling er det ofte høyt tempo og mye logistikk som skal planlegges. Annike begynte i arbeidspraksis på avdelingen med en arbeidsoppgave. Nå er hun arbeidsleder der og har full kontroll på hele prosessen.

Samtidig begynte Annike igjen å få tilgang til kunnskapen hun allerede hadde i forbindelse med å jobbe med mennesker. Det begynte med andre ord å bli mulig å ha fokus på mer enn bare den ene arbeidsoppgaven.

-Det er når du står på grønt lys at du klarer å stå i noe over tid og samtidig ta til deg erfaringene du opplever. Da blir den grunnleggende tryggheten sterkere og man blir mer robust med tanke på å kunne stå i større utfordringer og dermed utvikle seg enda mer, forteller Kristine.

Det kan Annike virkelig kjenne seg igjen i:

-At jeg har fått oppleve trygghet over tid har gjort at det skal mye mer til før jeg føler at jeg står på rødt lys. Jeg har fått en varig trygghet.

Alt i alt viser Annike sin reise hvor viktig traumebevissthet i veiledning er. Både hos veileder og den som mottar veiledning. Et slikt perspektiv gir forståelse for at det er behov for tid til å bygge seg opp igjen steg for steg for å håndtere traumer og samtidig komme tilbake til arbeidslivet.

@work, Endringsarbeid, felles bevissthet, Jobbintro, Karriereveiledning, posttraumatisk stresslidelse, PTSD, PTSD og arbeid, traumebevisst jobbveiledning, traumebevissthet, traumesensitiv

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *