Skip to main content

CV, søknad og jobbintervju

Her finner du linker som kan hjelpe deg når du jobber med CV og jobbsøknad og når du forbereder deg til jobbintervju.

CV-nerden

Her får du en enkel beskrivelse av de mest aktuelle veiene til yrkeskompetanse på videregående nivå. Din alder og arbeidserfaring kan påvirke hvilke veier som er aktuelle for deg.


NAV – Eksempler på CV og søknad

NAV har samlet gode tips og råd om CV- og søknadsskriving på sin nettside. Her kan du finne råd om hvordan skrive en god søknad, hvordan lage en god CV og hvordan fylle hull i CVen. Du finner også informasjon om hvordan du skal hente inn den dokumentasjonen du trenger å legge ved søknaden, hvordan du bruker referanser og hvordan du kan kontakte bedrifter for å levere en åpen søknad.

NAV – Jobbintervjuforberedelser

Her får du tips til hvilke forberedelser du bør gjøre før et intervju, hvordan du kan øve deg på intervjusituasjonen, hvordan du skaper et godt førsteinntrykk hos arbeidsgiver og hvilke spørsmål det kan være nyttig å stille under intervjuet. Du får også tips til hvordan du kan vurdere din egen innsats etter intervjuet slik at du kan stille bedre forberedt neste gang.

NRK – Kroppsspråk – Jobbintervju

Kan kroppsspråket ditt sikre deg drømmejobben? I NRK-serien om kroppsspråk har turen kommet til jobbintervjuet. Programdeltaker Karl Andreas er med på et eksperiment. Kan han kontrollere nervøsiteten og bli trygg på jobbintervju hvis han jobber med kroppsspråket sitt?

Lurer du på hvordan du lykkes på jobbintervju? Ta en titt på denne filmen: