Skip to main content

Karriereveiledning

På linkene under kan du finne informasjon om verktøy og metoder innen karriereveiledning.

InFlow24

InFlow24 er et online interessekartleggingsverktøy som brukes som grunnlag for karriereveiledning og arbeidslivsveiledning i et helseperspektiv, og inkluderer hele 24-timersmennesket. Meningsfull bruk av egne ressurser er en viktig friskfaktor og kilde til styrket helse, motivasjon, mestring og arbeidsglede. Fokuset er positivt og rettet mot den enkeltes sterke sider og muligheter. Kartleggingen har som mål å synliggjøre nye muligheter i jobb, studier og fritid, og kan senere brukes i medarbeidersamtaler, CV og jobbintervju.

Dersom du er tilknyttet @work kan du logge deg på her: InFlow24 innlogging


BiiP

BiiP er en bildebasert Interesseprofil fra vip24 – BiiP. Dette er en tilleggsmodul som må gjennomføres sammen med din jobbveileder. Egner seg spesielt godt for personer med fremmedspråklig bakgrunn og for personer med lesevansker.


Karriereverktøy
Karriereverktøy er Norges mest brukte verktøy for digital karriereveiledning og utvikling av karrierekompetanse i skoler, NAV, arbeidsinkluderingsbedrifter, karrieresentre og  flyktningtjenester. Karriereverktøy er et innovativt markedsledende verktøy som har erstattet bruk av tester, interessetester, personlighetstester osv. i karriereveiledning i det norske fagfeltet. Et godt karrierevalg er noe veisøker utforsker og jobber seg frem til i et karrierelæringsperspektiv – ikke en test.  NB: Karriereverktøy er det nye navnet på Work Interest Explorer (WIE). https://karriereverktoy.no/


Jobpics

Jobpics er et bildebasert interesseverktøy til bruk i karriereveiledning. Verktøyet kan være nyttig for jobbsøkere med lav norskkompetanse og/eller svake lese- og skriveferdigheter, jobbsøkere med begrensede digitale ferdigheter eller jobbsøkere som synes tekstbaserte verktøy er vanskelige å forstå. Jobpics er et godt utgangspunkt for samtale rundt yrkes- og utdanningsmuligheter. Jobpics er ikke en digital ressurs, men må utføres i samarbeid med din jobbkonsulent.


Mitt yrke på NRK

Her finner du 59 ulike episoder som hver og en presenterer et yrke. Hver filmsnutt varer ca 3 min.


Jobbkompasset

Hvis du er usikker på hva du vil bli kan Jobbkompasset være et nyttig verktøy. Du velger et område du er interessert i og så hjelper verktøyet deg å finne yrker som passer. Kanskje finnes det yrker du ikke visste eksisterte?