Skip to main content

Endring gjennom samarbeid og tillit

En bedrift der alle står sammen om å håndtere de utfordringene som dukker opp i endringsprosesser, vil komme styrket ut av endringsarbeidet med ny lærdom og en sterkere organisasjon. AGS IT-partner er et eksempel på en slik bedrift.

I løpet av de 40 årene AGS IT-partner har eksistert, har bedriften vært igjennom mange store endringer. På 80-tallet besto arbeidet i å digitalisere kundene. Fra 2010 fikk de kundene over på sky-tjenester, og i 2017 begynte de å endre produkter og tjenester for å legge til rette for å vokse gjennom abonnementskunder. Og nå er det sammensetting av team og organisasjonsstruktur som er under endring.

– Vi har vært gode på å være i endring hele veien, sier daglig leder Anne Karine Børnick, og påpeker at det å kaste seg ut i endringer og å være en lærende organisasjon, henger tett sammen.

Hun forteller at deres filosofi er å vise omsorg og bygge arbeidsplassen for de som er med og bidrar:

– Vi har hele tiden vært opptatt av å ta vare på de ansatte og gi de muligheter for å jobbe med det de interesserer seg for. Da er motivasjonen best. De er med på å skape sin egen arbeidsplass.

Samtidig forteller hun at de er opptatt av å være en robust bedrift med en solid økonomi. Og avkastningen har alltid blitt investert tilbake igjen i firmaet. Strategien er å se etter nye muligheter og være tidlig ute med ny teknologi.

– Det er langsiktig jobbing hele tiden og vi jobber parallelt med å bygge opp nye forretningsområder for å ha flere ben å stå på, forteller Børnick.

Endringsrobuste ledere

På mange måter handler dette om å ligge i forkant av endringene som vil oppstå. I en artikkel hos ledernytt.no vises det til hvordan endringsrobuste ledere har gode forutsetninger for nettopp det. En endringsrobust leder er god på å se sammenhengene mellom mål og prosesser på systemnivå, oppfatte hva som trengs for at bedriftens medarbeidere og team skal trekke i samme retning, samt hvilke påvirkning lederens eget fokus, tilstedeværelse og avgjørelser påvirker det hele. Oppsummert handler det om at en endringsrobust leder er bevisst de ulike nivåenes dynamikker, og hvordan disse påvirker hverandre. En slik leder vil raskt kunne oppfatte endringer både eksternt og internt, og er klar til å angripe disse med klare mål og taktikker. Samtidig vil lederen, basert på sin kunnskap om bedriftens gruppedynamikk og sine medarbeidere, kunne iverksette gjennomtenkte tiltak som er i tråd med bedriftens kultur og de ansattes motivasjonsfaktorer. 

– Dette handler om å være særdeles god på å oppfatte. Rett og slett være til stede i seg selv, øyeblikket og i samspill med sine medarbeidere. Alt henger sammen med alt; det å se sammenhenger i en organisasjon, trender i markedet og hvordan du selv er i stand til å agere på dette. Det er et klokt fremdriftsfokus, sier bedriftsrådgiver og coach Laila Ryvænge hos @work.

Hun viser til at det gjelder å være handlekraftig når det trengs, ikke for tidlig og ikke for sent, og samtidig klare å se det store bildet.

– Involvering i endringsprosesser der du som leder evner å spille dine medarbeidere gode og ikke løpe fra, er viktig for ikke å bli stående alene igjen i styrhuset, forklarer Ryvænge.

Les også: Effektiv og god bedriftskultur

Løfter frem egne folk

For å ha med seg alle ansatte gjennom de mange endringene AGS IT-partner stadig gjennomgår, er ledelsen opptatt av å involvere alle i bedriften:

– Det handler om åpenhet, god informasjon og kommunikasjon, og å bruke de ansattes styrker og ressurser riktig sted. Også må det være en bevissthet til stede om at endringer tar tid.

I forbindelse med endringene som gjøres i organisasjonen nå, har det blitt dannet et nytt leder-team. Flere i teamet er ferske i lederrollen etter å ha jobbet flere år i bedriften. For en ny leder kan det by på utfordringer i forbindelse med kollegaer man tidligere har vært jevnbyrdes med, men nå står i en leder-rolle over.

– Vi ønsker å løfte egne folk inn i lederroller og gi dem verktøy til å håndtere rollen, sier Børnick. Samtidig som hun er opptatt av å benytte kunnskapen og kompetansen som allerede er i bedriften, ønsker hun også å ha med nye øyne inn i en slik prosess. Derfor har de benyttet seg av coaching og kartlagt team-sammensetting gjennom TeamMap fra @work.

 – Jeg syns det er fornuftig å ha med noen eksterne partnere og vi får sjekket at gruppa er riktig satt sammen, sier hun.

En tillitsbasert bedrift

I tillegg til god opplæring og riktig rollefordeling i teamet, mener Børnick at det er viktig at nye ledere også selv får erfare utfordringer som dukker opp i forbindelse med endringsprosesser.

– Derfor er det viktig med en gruppe som er åpen for å hjelpe hverandre. Vi har en tillitsbasert relasjon til kundene våre, og en av årsakene til det er at vi har det internt i bedriften også, forteller Børnick.

Ryvænge påpeker at tillit handler om relasjoner:

– Tillit handler om relasjoner. Det er en gjensidighet der et positivt menneskesyn ligger til grunn.  Som leder og medarbeider har du en genuin tro på at din kollega kan og vil gjøre sitt beste, og i det gis det en frihet til og en tro på at vedkommende vil løse en oppgave godt. I tillitsbasert ledelse er det mennesket og ikke økonomien som er drivkraften til suksess: Menneskene i organisasjonen er økonomien, forklarer Ryvænge.

Tre tips for å bygge et godt team

Til slutt har Ryvænge tre tips for å skape gode team og et godt medarbeiderskap basert på tillit slik AGS IT-partner har fått til:

  • Jobb med relasjonen i organisasjonen
  • Skap engasjement og mening
  • Vær tydelig – vis retning og mål
Kontakt oss

'Samarbeid, Endringsarbeid, Endringsrobust, Teamutvikling, Tillit