Skip to main content

Introvert og ekstrovert sammen på jobb

Begrepene introvert og ekstrovert begynner å bli kjente begreper i befolkningen. Allikevel er det ikke sikkert at du som leder eller kollega er bevisst på hvordan dette påvirker deg selv eller omgivelsene. Hvordan kan vi øke egen bevissthet om oss selv for å forbedre oss, samtidig som vi tar hensyn til våre kolleger og ansatte?  

Å være ekstrovert vil si at du som menneske henter energi i samspill med andre. Du trives med å jobbe i team, og tar gjerne til ordet i en gruppe. Ekstroverte har en tendens til å si det de tenker høyt, og tar refleksjonen i ettertid – gjerne som en idémyldring. Lunsj, småprat ved kaffemaskinen, diskusjoner og mange mennesker bidrar til økt energi til å gjøre de arbeidsoppgavene de er satt til.  

De introverte bruker gjerne mer tid til refleksjon og tar ikke ordet i like stor grad i et team. Det betyr derimot ikke at de ikke har noe å si – de trenger kanskje bare plass. De introverte henter i større grad energi alene eller i mindre grupper der de føler seg trygge. Det kan i større grad oppleves energikrevende for de introverte å bruke mye tid på småprating og diskusjoner. Lunsjen kan også for noen introverte være en arena som krever mye energi ved å bidra i det sosiale.  

Les også: Endring gjennom samarbeid og tillit

Ambivert – litt av begge deler

Kanskje kjenner du deg ikke igjen i det å være enten eller. Da er du kanskje det som benevnes som ambivert. Det vil si at du er litt av hvert. Sannsynligheten er stor for at du har begge deler i deg. Hvis vi ser på oss selv i et 24–timers perspektiv vil vi også kunne se hvordan vi aktivt bruker våre introverte og ekstroverte sider ulikt i løpet av dagen. For noen kan dette derimot være utfordrende. For noen kan det være nyttig å se litt på hvordan energien brukes, og hvordan du kan bygge opp et energilager. 

Følelsen av utmattelse eller lite overskudd kan i noen tilfeller komme direkte som konsekvens av mangel på balanse. Dersom du har et yrke som krever mye sosial kontakt, kan det være viktig å legge til rette for ro i fritiden. Har du derimot et yrke med tid til fordypning, kan behovet for sosial kontakt dekkes på andre arenaer.  

Det ene er ikke bedre enn det andre. Derimot er det viktig at vi er bevisste våre ansatte og kollegers preferanser for sosial deltakelse. Ved å øke denne bevisstheten kan vi utfylle hverandre og få økt måloppnåelse. Ved å stille oss selv noen enkle spørsmål kan vi bli bedre kjent med oss selv: 

  • Samler du vanligvis energi alene eller i samspill med andre? 
  • Er du oftest den som lytter eller prater sammen med andre? 
  • Er det enklest for deg å uttrykke det du mener klart og tydelig når du får tid til å tenke deg om, eller ved å kommentere i situasjonen? 
  • Foretrekker du arbeid med rom for fordypning og konsentrasjon, eller variasjon og høy aktivitet? 

Gi plass til alle

Ved å øke egen bevissthet på dette eller at du som leder blir bedre kjent med dine ansatte, kan du bidra til å redusere stress på arbeidsplassen. Det vil også være enklere å legge til rette for en mer balansert hverdag for den enkelte.  

Det er også noen spørsmål som kan være nyttig å ta med seg på veien:

  • Kan du som ekstrovert ta et aktivt valg om å lytte og gi mer plass til de introverte?
  • Kan du som introvert velge å ta plass i teamet i en faglig diskusjon?  

Les også: Effektiv og god bedriftskultur

For å bistå teamet ditt til å få ut sitt fulle potensiale kan du som møteleder være spesielt årvåken. I et team med mange introverte kan du gjøre en ekstra innsats i å stille konkrete spørsmål. Dersom teamet i stor grad består av ekstroverte, kan du være målrettet i arbeidet med å skape god møtestruktur.  

Ved å kjenne dine ansatte på denne måten har du en god anledning til å gi alle like mye plass. Dette vil samtidig bidra til å øke alles kunnskap om hverandre og hvordan dere jobber best sammen. Vår oppfordring til dere er derfor å gjøre en innsats for å bli litt bedre kjent med hverandres ulike sider!  

Kontakt oss

arbeidsliv, Ekstrovert, Introvert

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *